Nástěnka - akce


Střípky z akcí za školní rok 2021-2022

Škola v přírodě - léto 2021 - Chata U Matěje, Pernink


 

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 2021

Stejně jako minulý rok jsme se sešli, abychom se rozloučili se školním rokem a hlavně s předškoláky, kteří odcházejí v září do školy. Rozloučení proběhlo v podobě pohádky, kterou pro rodiče nacvičily děti samotné, s dalším zábavným programem pomohlo divadlo „Hnedle vedle“. Pasování proběhlo se vší parádou a na závěr slavnosti nechyběla bohatá hostina, na které se podílely hlavně rodiče dětí z mateřské školy. Děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli k nádhernému dni i třeba jen dobrou náladou a úsměvem.


 

Objevujeme svět II

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III pro MŠ a ZŠ.

Z finančních prostředků v celkové výši 230.888,- Kč hradíme tyto aktivity:

 • Školní asistent
 • Projektový den ve škole
 • Zahraniční stáže pedagogických pracovníků

 

1. 6. 2021 DEN DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE JAKUBOV

Jako každý rok i letos jsme s dětmi v Mateřské škole v Jakubově oslavili svátek dětí jaksepatří se vším všudy. Krásné počasí nás vylákalo dopoledne na školní zahradu, kde si v průběhu dne mohly děti zasoutěžit, zatancovat, předvést svou masku a nechyběly ani sladké odměny, které si děti za své výkony zasloužily. Odpoledne děti čekalo velké překvapení v podobě návštěvy místních hasičů, kteří pro děti připravili bohatý program. Děti se svezly hasičským autem a také na záchranném raftu po řece. Tímto bychom chtěli poděkovat vedení obce za podporu a HZS Vojkovice za ochotu a čas, který nám věnovali. Pro děti to byl den s velkým D, plný zážitků, radosti a dobré nálady. Vše nám dokumentoval místní fotograf pan Belan, kterému tímto také moc děkujeme. Snad už se blýská na lepší časy


 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

o dětí v mateřské škole o dětí v přípravné třídě

o  žáků 1. a 2. ročníků základní školy

o žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy

o  dětí v přípravném stupni základní školy speciální

o  žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

 • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá

o    ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 • i nadále je povolena osobní přítomnost:
 • dětí v mateřských školách při zdravotnickém zařízení
 • žáků základních škol při zdravotnickém zařízení
 • žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • žáků škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti
 • při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
 • při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání
 • a nadále je povoleno:
 • konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob
 • konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob

o    konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích

 

 • ubytovávat ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních žáky a studenty, kteří nemají na území

České republiky jiné bydliště a žáky a studenty, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle krizového opatření,

 • konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob
 • z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

 

Masopustní svátky v Mateřské škole Jakubov

Když se řekne „Masopust“, hned se mi vybaví maškary a strašidla, pečení vdolků a koblížků, zpěv písní, hra na hlučné hudební nástroje, průvod vesnicí, ochutnávka různých dobrůtek, setkávání se s místními lidmi a vzájemné obdarovávání…..

Přesto, že je doba omezení a různých zákazů, tak jsme naše děti nechtěli o nic z tak krásného svátku ošidit. V rámci celého týdne měly děti možnost vše prožívat naplno, s radostí a úsměvem na tváři.

Děkuji celému personálu za dobrou práci  J

12. 12. 2020

Vánoční slavnosti v mateřské škole

V měsíci prosinci proběhla v mateřské škole vánoční besídka, která se vzhledem k okolnostem nemohla konat veřejně, společně s rodiči, jak jsme zvyklí. Přesto zde nechyběl zpěv vánočních koled, dramatizace písní, tanec s hudebním doprovodem, poslech houslového koncertu a ochutnávka výborného cukroví, které si děti přinesly z domova a také si jej pekly ve školce. Největší radost děti měly, když se u vyzdobeného stromečku vzájemně obdarovaly a rozbalovaly si dárky od Ježíška.

Děkujeme Ježíškovi za dárečky a už se těšíme na příště J


 

5. 12. 2020

Mikuláš

Ani letos na nás slavná trojice nezapomněla a navštívila nás v mateřské školce. I když se děti dost bály, nezapomněly předvést vše, co se za uplynulé období v mateřské škole naučily. Naštěstí máme samé hodné děti a vše dobře dopadlo, takže čert „utřel nos“ a po vzájemném obdarování odešel s prázdnýma rukama.

Všichni děkujeme za návštěvu a budeme se těšit na příště, už teď přemýšlíme, čím je překvapíme J


 

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ – LÉTO 2020

Ve dnech 23. 8. – 27. 8. 2020 se část dětského kolektivu z Mateřské školy zúčastnila školy v přírodě, která proběhla na horské chatě „Vysoká Jedle“ u Nejdku. Větší část dne děti trávily pobytem venku, kde hrály různé hry, zdolávaly překážky, plnily různé úkoly v rámci lesních stezek, poznávaly, pozorovaly a krmily lesní a vodní živočichy, stavěly domečky pro pohádkové bytosti a nechyběla ani pořádná legrace a dobrodružství při plnění „Bobříka odvahy“, opékání vuřtů a hledání zakopaného pokladu. Všichni jsme to zvládli na jedničku a doufáme, že se opět brzy sejdeme na podobné akci.


 

V měsíci červenci a srpnu proběhla v mateřské škole rekonstrukce, opravovaly se stěny vstupních prostor, okolí schodiště do prvního patra a chodba u ložnice v prvním patře. Měnily se okna v polytechnické dílně, rekonstruovalo se samotné schodiště, podlahy v dílně, knihovně, šatně a také v chodbě v patře, modernizoval se nábytek, ředitelna a byl vytvořen koutek pro odpočívající nespavé děti. V dalším roce bychom chtěli pokračovat v modernizaci budovy a zrekonstruovat podlahy ve vstupních prostorech. Máme všichni velkou radost, že se vše povedlo a děti mohly nastoupit do novější a hezčí školky.  Velký dík všem, kteří se podíleli a také všem, kteří nám fandili.


 

PROJEKTOVÉ DNY V MATEŘSKÉ ŠKOLEPROJEKTOVÉ DNY V MATEŘSKÉ ŠKOLEV červnu a červenci měly děti možnost zúčastnit se projektových dnů s názvy: „Brouci a hmyzáci“, „Princové jsou na draka“ a „Kdybych já byl kovářem“. Při těchto projektech si děti mohly vyzkoušet zajímavé činnosti, experimentovaly s kovovým materiálem, pozorovaly pod mikroskopem nebo s lupou, učily se střílet z luku, zkoušely si zahrát na různé hudební nástroje a dozvěděly se informace, které dětem rozšířily povědomí. Pro děti to byly nezapomenutelné chvíle plné zážitků a dobrodružství. Děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že budeme moct zase brzy dětem vhodným způsobem přiblížit svět.


 

Jako každý rok i letos jsme s dětmi v Mateřské škole v Jakubově oslavili svátek dětí jaksepatří se vším všudy. Krásné počasí nás vylákalo na školní zahradu, kde si v průběhu dne mohly děti zasoutěžit, zatancovat, předvést svou masku a nechyběly ani sladké odměny, které si děti za své výkony zasloužily.

Velkým překvapením pro nás byla návštěva štábu TV Nova v čele s reportérem panem Františkem Nyklasem, který si nás trošku vyzpovídal a záznam z reportáže byl odvysílán ještě tentýž den ve večerních zprávách. No, co víc si přát…

Vše nám dokumentoval místní fotograf pan Belan, kterému tímto moc děkujeme.


 

Nová dráha pro dětská odrážedla na školní zahradě

Na školní zahradě v MŠ Jakubov jsme nechali vybudovat nový herní prvek. Vše se stihlo do otevření školy a děti měly velkou radost, že si mají konečně kde zajezdit. Teď už asi nebudou chtít dělat nic jiného.

Děkujeme vedení obce Vojkovice za podporu v realizaci projektu. Jsme rádi, že se dílo podařilo a hlavně, že mají děti zdravé vyžití.

 


 

PROVOZ MŠ Jakubov od 25. května 2020

Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy:

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy:

 • Do mateřské školy vstupují rodiče se svými dětmi jednotlivě.
 • Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy.
 • Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz).

Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.

Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši).

Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.

Ve třídě:

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Při podezření na možné příznaky COVID-19:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování:

 • • Školní stravování – v běžné podobě.

Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.

Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Osoby s rizikovými faktory Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení (jsou přílohou dokumentu),  která je nutná odevzdat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn!

Žádáme rodiče o sdělení, zda jejich dítě nastoupí dne 25. 5. 2020 do mateřské školy z důvodu zajištění školního stravování. Informaci o nástupu podejte nejpozději do 18. 5. 2020 emailem, telefonicky nebo na facebook.


 

Skener 20200408


 

Školka v přírodě

Ve dnech 24. 2. – 28. 2. 2020 se část dětského kolektivu z Mateřské školy zúčastnila školy v přírodě, která proběhla na horské chatě „Vysoká Jedle“ u Nejdku. Větší část dne děti trávily pobytem venku, kde hrály různé hry, zdolávaly překážky, plnily různé úkoly v rámci lesních stezek, poznávaly a pozorovaly lesní zvěř, stavěly domečky pro lesní skřítky a nechyběla ani pořádná legrace u bobování, sportovních soutěží, stavění sněhuláků, opékání vuřtů a v neposlední řadě se také děti mohly seberealizovat při večerních výstupech. Všichni jsme to zvládli na jedničku a doufáme, že to nebylo naposled. Děkujeme vedení obce Vojkovic za zaštítění celé akce.

84303073_2719162781464551_2274571996576612352_n.jpg85128669_2727214257326070_38892397744095232_n.jpg85153851_2719163681464461_6018670064251699200_n.jpg85194504_2727214567326039_5876787138183299072_n.jpg87261204_2719163421464487_7111159738326319104_n.jpg87287235_2721233131257516_6982301403662254080_n.jpg87349115_2721205484593614_6625678427850539008_n.jpg87479794_2725255650855264_2507755890019401728_n.jpg87713810_2727189993995163_6506403930455408640_n.jpg87754372_2727214903992672_7767910080980189184_n.jpg87775046_2727214093992753_7229234234743848960_n.jpg87803674_2727216140659215_8204032879966027776_n.jpg88011441_2721233394590823_433054289665982464_n.jpg88210260_2724512207596275_1600556954839678976_n.jpg88975091_2727437743970388_6396104913981538304_n.jpgWP_20200226_001.jpgWP_20200228_002.jpg

Tak jako každý rok se rádi setkáváme v předvánočním čase s rodiči i letos jsme nezapomněli a společně jsme uspořádali setkání v mateřské škole.

Rodiče přišli v hojném počtu, ale nelenili, postavili stromeček, vyrobili ozdoby a v doprovodu vánočních koled stromeček s dětmi krásně ozdobili. Děti po té předvedly, co už všechno umí. Nechyběl zpěv, říkadla a tance. Společně jsme si pochutnali na vánočním cukroví, popovídali si a předali drobné dárky, které děti pracně vyrobily pro své rodiče v naší keramické dílně.

Součástí setkání byl i vánoční trh, kde si rodiče mohli zakoupit různé drobnosti. Část finančních prostředků z vánočního trhu pošleme opuštěným ? ?? do ostrovského útulku a ještě zbyde dětem na drobné dárečky.

                            
DĚKUJEME VŠEM A PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE ?

73388415 2919365158075132 9145053913802604544 n78852768 2562344557146375 7779536918227714048 n78872855 2562345413812956 361779766950363136 n78887705 2562345687146262 1590870364773154816 n78988803 2919365438075104 4154868280303026176 n78998452 2562346107146220 294281010114199552 n79033313 2562345833812914 6680298261393178624 n79090667 2562344790479685 955881032270217216 n79099557 2562345510479613 8297315558135693312 n79161134 2919364841408497 1059462294691381248 n79173927 2562345607146270 8631911725450395648 n79339919 2562346157146215 3259187635662356480 n79370220 2562345753812922 5358385762377138176 n79644037 2562344423813055 690654363516928000 n79667986 2919364938075154 2040910047503974400 n79686369 2562344740479690 4612589615121956864 n79693064 2562344643813033 906048459470012416 n79772752 2919365254741789 347807319213473792 n79773408 2562344467146384 6764754717345054720 n79969485 2919365128075135 7766182404615569408 n79984238 2562345087146322 1930901272035065856 n79985290 2919364928075155 783650631792459776 n80614860 2562346237146207 2070979543040000000 n

Dne 5. 12. 2019 nás v mateřské škole tradičně navštívil Mikuláš se svojí družinou. Děti se na vzácnou návštěvu pečlivě připravovaly už několik dní. Zpívali, zatancovali a v závěru všem předali vlastnoručně vyrobené keramické andělíčky. Na oplátku si od Mikuláše z „Kouzelné knihy“ vyslechli, co dělají správně a v čem je třeba se zlepšit. Nakonec vše dobře dopadlo, čert odešel s prázdnou a všechny děti si domů odnesly balíčky se sladkostmi a ovocem.

Všem účastníkům moc děkujeme a těšíme se zase na příští rok.

78196370 2545998148781016 4064612424500641792 n78218789 2545996152114549 2066002680966283264 n78289661 2545996355447862 2105848080413753344 n78335225 2545997612114403 681235388567650304 n78371597 2545996855447812 3728683249661116416 n78496426 2545996512114513 7356291303073644544 n78606634 2545996612114503 2478980846086782976 n78696414 2545995868781244 5944991669815345152 n78815507 2545995672114597 7183530310926073856 n79026893 2545997468781084 6146915124830535680 n79366480 2545995428781288 3514328754836996096 n79375182 2545997105447787 7590706421906276352 n

14.11. 2019

SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU MYSLBEKOVA OSTROV

 V mateřské škole jsme přivítali velmi milou návštěvu, pátou třídu ze Základní školy Myslbekova Ostrov. Po uvítání a prohlídce školy byly děti rozděleny do smíšených skupin a pracovaly na společném tématu. Někteří budovali z kostek a jiných konstruktivních stavebnic obec Vojkovice, Jakubov, jiní Ostrov, další skupina malovala řeku Ohři a ostatní vyráběli stromy z papíru. V závěru vznikla jakási trojrozměrná mapa místní oblasti, jak ji vidí děti.

Došlo také na první výrobky v naší polytechnické dílně, kde si děti mohly zkusit práci s keramickou hlínou a vznikaly různé upomínkové předměty, které je potřeba ještě po zaschnutí naglazovat a vypálit.

Když už jsme měli pocit, že potřebujeme více pohybu, tak jsme se vydali na společnou vycházku do okolí MŠ a k řece Ohři. Po té jsme na školním záhonku zasadili pár cibulek jarních květin a nakonec ještě vznikla krásná obří mandala z přírodnin.

Hlavním cílem projektu bylo ukázat dětem, že i tak velký věkový rozdíl mezi dětmi umožňuje spolupráci a vzájemné obohacování. Starší děti mladším trpělivě pomáhaly a to nejenom ve hře, ale také při sebeobsluze a na oplátku mladší děti připomněly těm starším, jak si hrát.

Myslím, že si děti ze společného setkání odnesly spousty zážitků a zkusily si něco nového.

Věřím, že bude spolupráce nadále pokračovat a třeba se příště přijedeme podívat zase my do velké školy mezi školáky a něco nového se dozvíme.

DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI :)

70732505 2499450933435738 2733548419623682048 n70870602 2499451566769008 1966377392662380544 n71336674 2499451936768971 8359091026236801024 n73357369 2499453360102162 442798045747216384 n73390656 2499452253435606 5644925076760428544 n74179157 2499451643435667 1469649048897060864 n74310476 2499449900102508 2005243037055188992 n74450211 2499451740102324 6028302756773625856 n74801136 2499453470102151 3657598268147236864 n74886460 2499464030101095 6953345953923334144 n74915561 2499453086768856 2533981050523090944 n75107613 2499450286769136 7458304520179679232 n75246644 2499453280102170 6069597896662056960 n75251019 2499452456768919 5197179194328481792 n75278266 2499452653435566 674886580795604992 n75316035 2499452050102293 3656236119269310464 n76765630 2499450036769161 5200143254338666496 n76688864 2499463920101106 6030857583709913088 n76897879 2499452546768910 2482433226698653696 n

31. 10. 2019

Světýlková cesta

DSC 0040DSC 0041DSC 0043DSC 0045DSC 0047DSC 0051DSC 0055DSC 0056DSC 0058DSC 0064DSC 0067DSC 0069DSC 0076DSC 0080DSC 0081DSC 0084DSC 0088DSC 0098DSC 0113DSC 0119DSC 0124DSC 0130DSC 0131

19. 9. 2019

Zapojili jsme se do projektu "Šablony ll", ze kterého bude hrazena školní asistentka, která nám bude rok pomáhat s dětmi a se vším, co bude potřeba, finance budou dále využity na školení zaměstnanců, projektové dny a další...

eueu1

 


 

15. 9. 2019

V mateřské škole vzniká polytechnická dílna

Díky získání sponzorského daru od LČR v mateřské škole pomalu vzniká polytechnická dílna, kterou budou mít děti k dispozici a kde si budou moci:
- rozvíjet manuální zručnost
- seznamovat se s různými technikami, nástroji, materialy a pracovními postupy
- rozvíjet jazyk, řeč, intelekt, prostorové vnímání, orientaci, predmatematickou a predctenarskou gramotnost, logiku a paměť
- propojit se se sociálním a kulturním prostředím...
- podporovat sebevědomí a sebehodnocení

Jedním z důležitých prvků v takové dílně je hoblice, máme rovnou dvě a vypadají nádherně, ale to je teprve začátek.

stulstul1stul2stul3


 

7. 6. 2019

Divadelní představení "Královské námluvy"

Stejně jako minulý rok jsme se sešli, abychom se rozloučili se školním rokem a hlavně s předškoláky, kteří odcházejí v září do školy. Rozloučení proběhlo v podobě pohádky, kterou si pro děti připravili zaměstnanci školy, pasování předškoláků a královské hostiny. Děkujeme všem lidem, kteří se na průběhu podíleli a nebylo jich málo.

Divadlo9Divadlo3Divadlo5Divadlo6Divadlo2Divadlo7Divadlo8Divadlo11Divadlo1Divadlo12DivadloDivadlo4


 

31. 5. 2019

Den dětí v maskách

MaskyMasky1Masky2Masky3Masky4Masky5Masky6Masky7Masky9Masky10Masky11Masky12Masky13Masky14Masky15Masky16Masky17Masky18


 

31. 5. 2019

Den dětí na raftu

Velký dík náleží HZS Vojkovice :) Bez jejich pomoci bychom nemohli tuto akci uskutečnit. Moc děkujeme, pro děti to byl skutečný zážitek.

RaftyRafty2Rafty5Rafty7Rafty1Rafty4Rafty6


 

27. 5. 2019

"Královské námluvy"

plakat275


 

2. 5. 2019

Čáry, máry, pod kočáry...

1235

6789

4161213

14vysvědčení


 

5. 4. 2019

56533732 319039975481403 6645667768286838784 n


 

22. 2. 2019

Masopustní průvod

Vyzbrojeni hudebními nástroji, povozem, maskami a dobrou náladou, jsme vyrazili na masopustní průvod do Vojkovic, kde jsme navštívili známá místa a obdarovali místní obyvatele masopustními koblížkami, které jsme si ve školce sami upekli. Děti na oplátku dostaly od kolemjdoucích různé pamlsky, které si ten den odnesly domů.

Maso4Maso1Maso7Maso2Maso5Maso6Maso3Maso8

 


 

15. 2. 2019

ZÍSKALI JSME SPONZORSKÝ DAR Z KARLOVARSKÉHO KRAJE !!! 

MŠ Jakubov se účastní realizace projektu Malé technické univerzity

Celé školení a didaktická sada pomůcek byly pořízeny z projektu "Implementace Krajského plánu 1 v Karlovarském kraji", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476, jehož nositelem je Karlovarský kraj.

Školení nám uhradil v plné výši Karlovarský kraj, stejně jako zaplatil pomůcky, které v MŠ Jakubov zůstanou jako sponzorský dar prostřednictvím veřejné zakázky.

Školení a sada pomůcek pro jednu školu stojí 142 000,-Kč.

 


 

8. 12. 2018

Hurá, hurá, už jí máme!!! 

Na podzim se nám podařilo získat sponzorský dar, od Lesů České republiky. Díky tomu jsme si do školky pořídili keramickou pec s příslušenstvím, drobné náčiní pro děti a potřebný materiál. Klademe důraz na polytechnické a environmentální vzdělávání dětí. Práce s hrnčířskou hlínou dětem rozvíjí, nejen fantazii a manuální dovednosti, ale také obohacuje všeobecné znalosti o materiálu, prostředí a používaných nástrojích. Jsme moc rádi, že se naše úsilí vyplatilo a již se těšíme, až si něco vyrobíme.

435

 


 

5. 12. 2018

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla v naší MŠ

V předvánočním čase k nám zavítali Mikuláš, čert a anděl. Děti se trošku bály, ale nakonec všichni zazpívaly, zatancovaly a za odměnu dostaly od čerta sladkou odměnu. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili. 

M1M2M4M3

 


 

15. 09. 2018

První etapa rekonstrukce v mateřské škole proběhla úspěšně.

V době letních prázdnin v naší mateřské škole, proběhla rozsáhlá rekonstrukce 1. patra. Dispozičně bylo upraveno tak, aby lépe vyhovovalo výchovně vzdělávacím činostem v mateřské škole. I přes nenadále vzniklé technické potíže, byla rekonstrukce zakončena v daném termínu a děti mohly do mateřské školy nastoupit tak, jak bylo předem domluveno s rodiči. Výsledkem skvělé práce několika firem, v budově vznikla nově tělocvična a větší ložnice, která vzhledem k zvyšujícímu se počtu docházejících dětí, byla velmi potřebná. V dalším roce bychom chtěli pokračovat v modernizaci budovy a zrekonstruovat přízemí. Uvidíme, jak nám budou hvězdy nakloněny :) 

Velký dík všem, kteří se podíleli a také všem, kteí nám fandili.

Máme všichni velkou radost, že se vše povedlo.

IMG 20180714 170121IMG 20180713 083808IMG 20180712 152623IMG 20180719 161223IMG 20180719 161311IMG 20180712 103706IMG 20180723 075543IMG 20180719 161845IMG 20180719 16165651552769 167643290785507 5706770943670484992 n51590825 2051260338500157 641564841533767680 nTělocvična2Tělocvična3Tělocvična


 

10. 9. 2018

Děkujeme všem zúčastněným za to, že mohla u naší školy vyrůst taková nádherná zvonice.

Samozřejmě největší dík patří samotnému autorovi řezbáři Pavlu Vítkovi, který zvoničku vyrobil a daroval

Mateřské škole Jakubov. Náš velký dík patří také Obecnímu úřadu ve Vojkovicích v čele s panem Garajem.

Děti zvoní směrem do školky i ze školky a vytváří se tak rituál, který upevňuje kladný vztah k mateřské škole.

JEŠTĚ JEDNOU VŠEM DĚKUJEME!!!

 IMG 20180829 143910IMG 20180824 121428IMG 20180824 121356

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Máme nové webové stránky a tak Vás zde vítáme :)


 

Naše škola


Historie MŠ Jakubov

Mateřská škola v Jakubově se nachází v malebné krajině na okraji Doupovských hor. Je umístěna v jednopatrové vile z 20. let minulého století a jako mateřská škola slouží již od 1. 9. 1952.

V sedmdesátých letech byl provoz mateřské školy v Jakubově na tři roky přerušen a celá budova prošla rekonstrukcí. Provoz byl zahájen 1. 9. 1973 a byla zde umístěna sloučená mateřská škola (Vojkovice a Jakubov) a jesle. V této podobě fungovala až do 31. 8. 1993, kdy byly jesle zrušeny.

Na základě změn v uspořádání státní správy a samosprávy ve školství byla

k 1. 1. 2003 mateřská škola sloučena se Základní školou v Jakubově (vyřazena ze sítě škol) a byl vytvořen jeden právní subjekt Základní škola Jakubov.

K 31. 8. 2003 však pro nedostatek dětí byla Základní škola v Jakubově zrušena.  Mateřská škola byla znovu zařazena do sítě škol k 1. 9. 2003 jako jednotřídní s kapacitou 24 dětí.

 

Charakteristika školy

          Mateřská škola sídlí v prvorepublikové vile v pěkném, tichém a příjemném prostředí v sousedství lesů a v blízkosti řeky Ohře. Okolí nabízí nepřeberné množství vyžití a vzdělávání dětí v přímém kontaktu s přírodou. Součástí školy je velká zahrada, která se postupně přizpůsobuje všestrannému rozvoji dítěte. V souladu se zaměřením školy (viz. Koncepce školy) orientované na environmentální výchovu, jsme vybudovali školní záhony a zadní část zahrady se připravuje k vybudování farmy se zvířaty.

            Profilujeme se jako „rodinný“ typ školy. Preferujeme úzkou spolupráci s rodiči, kteří se tak mohou podílet na procesu výchovy a vzdělávání. Proto klademe důraz na časté setkávání zaměstnanců, dětí a rodičů při společných akcích, což u dětí přispívá k pocitu bezpečí. Vzhledem k malému počtu dětí máme možnost individuálního přístupu k dětem, respektování jejich osobnosti a jedinečnosti.

            Součástí filozofie školy je výchova a vzdělávání dětí se silným akcentem na takový osobnostní rozvoj, který směřuje k zodpovědnému jednání vůči sobě, lidem a životnímu prostředí, orientaci na sebevzdělávání a kladné pracovní návyky a v neposlední řadě toleranci mezi lidmi.

 

Tradice, slavnosti

- Dračí slavnost – pouštění draků

- Podzimní sklizeň – „Šlapání zelí“ – nakládání zelí, „Štrůdlování“ - pečení jablečného závinu

- Uspávání naší zahrádky – příprava zahrady na zimu

- Rozsvícení vánočního stromu v obci

- Mikulášská  - setkání s Mikulášem, čertem a andělem

- Vánoční těšení – oslava vánoc a vánočních tradic

- Masopustní průvod

- Velikonoční oslavy – vítání jara

- Probouzení naší zahrádky – příprava záhonků, pěstování sazeniček

- Rej čarodějnic – opékání vuřtů, přehlídka kostýmů, pálení „čarodějnic“

- Překvapení pro maminky – oslava Svátku matek

- Den dětí – den plný her a zábavy

- Den s dráčkem Soptíkem – zábavný den ve spolupráci s DHS Vojkovice

- Zahradní slavnost – rozloučení se školním rokem, divadelní představení zaměstnanců školy, pasování předškoláků, hodování pod širým nebem

Koncepce školy

            Okolí školy nabízí nejen možnosti k relaxaci dětí, ale také k vhodným didaktickým vycházkám. Zaměřujeme se proto na výchovu a vzdělávání směrem k přírodě a ochraně životního prostředí. Biomy řeky, lesa a luk jsou ideálními místy, kde děti získají mnoho teoretických poznatků a praktických zkušeností, které vedou ke správnému vztahu k přírodě. To samozřejmě úzce souvisí s problematikou zvelebování okolí školy, recyklace odpadů a poznání biorytmů přírody. Založili jsme malou zahrádku na pozemku školy, kde děti samy hospodaří.

            Abychom co nejvíce eliminovali negativní vlivy, které současný životní styl pro děti představují (např. problém „skleníkových“ dětí, konzumerismus, problematika civilizačních chorob, atd.), připravujeme ve spolupráci s obcí farmu se zvířaty. Děti budou po celý rok v blízkosti zvířat, budou se o ně starat a vnímat jejich potřeby, sledovat jiný životní rytmus, učit se o(d) nich a sdílet radost s ostatními. Víme dobře, jaký terapeutický vliv mají zvířata na člověka, což budeme využívat při socializaci a emocionálním rozvoji dětí.    

            S místem školy také souvisí život a práce ve vsi. Pořádáme akce, které seznamují děti s tradicemi, tradičními řemesly a rukodělnou výrobou. Samozřejmě vesnice není skanzenem, přesto můžeme snadněji oživit „ducha“ tradic v prostředí, kde se MŠ nachází. Pro děti proto připravujeme akce, které jsou součástí moderních pedagogických metod, jako je tvorba projektů a výchova a vzdělávání pomocí zážitkové pedagogiky. Děti si pak samy vyzkoušejí práci s kovem, dřevem, keramickou hlínou, atd. Zkušenost dětí je navíc vázána na setkávání s různými odborníky, kde se také učí hovořit o zajímavých tématech s dospělými.

            V současnosti se často projednávají témata polytechnické výchovy. Jedná se o práci s  moderními technologiemi, ale i schopnost dětí předškolního věku pracovat s ručními nástroji a materiály. Obec je dobrým prostředím, kde se děti seznamují s fungováním běžných nástrojů a manipulačních strojů (traktor, nákladní automobil, atd.) To je výhodou vůči městským mateřským školám, kde je taková zkušenost leckdy nemožná. Proto se také odvoláváme na dobrou spolupráci s rodiči, protože takovou zkušenost může dětem zprostředkovat třeba jeden z rodičů.

             Dalším dlouhodobým projektem je seznamování dětí s okolím. Znalost místa, které nazýváme domovem, je podstatnou součástí orientace dítěte ve světě. Projekt jsme nazvali „Vojkovicko-jakubovské povídačky“. Jedná se o fiktivní, pohádkové příběhy, které vymýšlíme. Každá povídačka má vztah k vybranému místu nebo historii v okolí školy. Děti se tak seznamují se zvláštnostmi a jedinečnostmi svého domova. Příběhy si s dětmi čteme, děti jej doplňují obrázky, na místa se chodíme dívat a dále pak s tématem pracujeme.

Naše motto...

„Není jednoduché vysvětlit, jaké škody obnáší znečišťování a ničení životního prostředí. Ale už dnes za to platíme hroznou daň, protože se dospělí neřídili pokyny ze školky: uklízej po sobě, vracej věci tam, kam kde jsi je našel, a neber si nic, co ti nepatří.“

Vojkovicko - jakubovské povídačky


Projekt Vojkovicko page 001Document page 001Document page 002Document page 003Document page 004Document page 001Document page 002Document page 003Document page 004

Videogalerie


Dokumenty


Kontakt


Telefonní seznam:

 • 728 449 467 – Bc. Petra Mrhálková – ředitelka
 • 728 455 143 – mateřská škola

Dále nás můžete kontaktovat také na email:

 • ms@msjakubov.cz

Mateřská škola Jakubov

 • Jakubov 93, 363 01 Ostrov
 • IČ: 71181709

Provozní doba MŠ

 • 6:30 - 16:00