MATEŘSKÁ ŠKOLA JAKUBOV VÁS SRDEČNĚ ZVE

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ:

2 a 3. května 2023  12.00 - 16.00 hod.

CO NABÍZÍME:

  • Výchovně vzdělávací činnosti pod vedením kvalifikovaných pedagogů.
  • Směřujeme k polytechnické a environmentální výchově.
  • Připravujeme akce, které jsou součástí moderních pedagogických metod, jako je tvorba projektů a výchova a vzdělávání pomocí zážitkové pedagogiky.
  • Děti mají v mateřské škole k dispozici nově vybudovanou prostornou tělocvičnu, ložnici a polytechnickou dílnu.
  • Škola disponuje keramickou pecí a děti mají možnost vzdělávání v polytechnické dílně.
  • Vytváříme pro děti a jejich rodiče přátelské a rodinné prostředí.
  • Uplatňujeme individuální přístup k dítěti a maximálně podporujeme individuální rozvojové možnosti dítěte.
  • Po ukončení předškolní docházky a odchodu na základní školu každé dítě obdrží od vedení obce poukaz v hodnotě 2 000,- Kč.

CO S SEBOU:                                      

- rodný list dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte,

- vyplněnou přihlášku z webových stránek školy

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU  !!!

 

 

 

Prohlídka školky

Mateřská škola sídlí v prvorepublikové vile v pěkném, tichém a příjemném prostředí v sousedství lesů a v blízkosti řeky Ohře. Okolí nabízí nepřeberné množství vyžití a vzdělávání dětí v přímém kontaktu s přírodou. Součástí školy je velká zahrada, která se postupně přizpůsobuje všestrannému rozvoji dítěte. V souladu se zaměřením školy (viz. Koncepce školy) orientované na environmentální výchovu, jsme vybudovali školní záhony a zadní část zahrady se připravuje k vybudování farmy se zvířaty.

Kde nás najdete